Gezocht! 2 nieuwe leden voor de Medezeggenschapsraad
Onze school is momenteel volop in ontwikkeling. Wilt u hierover meepraten, meedenken en meebeslissen? Dat kan!

De Medezeggenschapsraad wordt gevormd door acht leden, die samen alle ouders en personeelsleden vertegenwoordigen. Zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding bestaat uit vier personen.

U kunt meepraten over bijvoorbeeld:
  • Regels en afspraken
  • Kwaliteit van het onderwijs
  • Kwaliteit van de onderwijsgevenden
  • Extra zorg en aandacht voor alle leerlingen
  • Vorm en inhoud van de schoolgids

Verkiezingen

Op dit moment zijn we op zoek naar twee ouders, die de oudergeleding compleet willen maken. Indien er meer dan twee aanmeldingen zijn, vinden er verkiezingen plaats.

Meer weten?

Heeft u behoefte aan meer informatie? Aarzel dan niet en loop even de klas binnen bij Juf Marleen (5B), Juf Yvette (1-2E) of Juf Angela (4A). Juf Marleen en Angela geven les op de Percevalweg, in respectievelijk de lokalen Amstel en Meije. Juf Yvette vindt u op de Koninginneweg in lokaal Gouwe.

Wilt u zich kandidaat stellen?

Stuur dan een email aan mr@vanbrienenoordschool.nl, en vermeld daarin uw naam en van welk kind u ouder/verzorger bent. Wij nemen dan contact met u op.
Media
  • verkiezingen-MR.jpg