Video Interactie Training
In het Verbeterplan van onze school is aangegeven dat de leerkrachten extra scholing/ondersteuning krijgen om de lessen te verbeteren. Om die reden is er een externe coach aangetrokken, die de lessen van de leraren gaat bezoeken. Tijdens deze observaties worden er video opnamen gemaakt, zodat de leraar en de coach tijdens de nagesprekken beelden van de les kunnen terugkijken. Dit heet Video Interactie Training. 

Deze beelden zijn uitsluitend voor intern gebruik. Ze worden dus niet aan derden verstrekt of voor overige zaken ingezet en niet verder gepubliceerd. De beelden worden na het scholingstraject van de leraar gewist. De beelden laten de interactie tussen de leraar en de leerlingen zien, zodat de coach kan aangeven wat goed en minder goed gaat en hoe het anders zou kunnen.

Indien u er bezwaar tegen heeft dat er beelden van uw kind worden gemaakt, dan kunt u dit aangeven bij de groepsleerkracht. De coach zal dan zodanig filmen, dat uw kind er niet op voorkomt.

Media
  • video-interactie.jpg