Meer informatie over onze school

Het verbeterplan

In het verbeterplan kunt u lezen welke punten komende jaren verbeterd gaan worden, wat de aanpak is en welke concrete stappen er worden genomen.
Download het hier >

Het schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst.
Download het hier >