Hoe leren onze kinderen? 

Onze visie

Op onze school werken we vanuit de kernwaarden 'respect', 'samen op weg', 'eigenheid in identiteit' en 'kwaliteit'. Vier mooie begrippen uiteraard. Maar waar staan ze nu eigenlijk voor? En wat betekenen ze voor onze visie op onderwijs? Lees meer >

Onze activiteiten

We vinden het belangrijk dat onze kinderen zich zo breed mogelijk ontwikkelen. Naast de kernvakken organiseren we daarom veel extra activiteiten. Van bibliotheek tot kinderboerderij, van sporttoernooi tot poëzie, van schooltuin tot theatervoorstelling. Nieuwsgierig? Op deze pagina zetten we ze allemaal voor u op een rijtje. Lees meer >

Interviews

De van Brienenoordschool is sterk in ontwikkeling. We werken continu aan de verbetering van ons onderwijs. En met succes. Wij vinden het belangrijk u een goed beeld te geven van onze (nieuwe) werkwijzen en methoden. En wie kan u dat beter geven dan onze leerkrachten en leerlingen zelf? 

Groepsdoorbrekend werken groot succes
10 april 2017 - Julien zit in groep 7B. Bij meester Wim. Sinds dit schooljaar werken ze voor het vak rekenen groepsdoorbrekend. De kinderen uit 7A en 7B worden hiervoor op basis van de Cito-scores opnieuw over de klassen verdeeld, waardoor de stof beter op hun eigen niveau kan worden aangeboden. De aanpak blijkt een groot succes. Lees het interview met Wim en Julien >


Werken met de methode Taal actief
19 mei 2017 - Julie zit in groep 6A, bij juf Marleen. Voor taal en spelling werken ze met de methode Taal actief. De lesinhoud van beide vakken sluit bijzonder goed op elkaar aan. ‘Het is prettig om bij een spellingles terug te kunnen grijpen op een onderwerp dat bij de taalles aan bod gekomen is’, zegt Marleen. ‘Je maakt kinderen zo eenvoudiger duidelijk waarom ze iets leren.’ Lees het interview met Marleen en Julie >


Veilig leren lezen
12 juni 2017 - Dila zit in groep 3B, bij juf Mandy. Dit jaar leerde ze lezen met de 'Kim-versie' van de methode Veilig leren lezen. De methode maakt alle verwachtingen waar. "Aan het eind van groep 3 behoren kinderen te kunnen lezen op AVI-3 eindniveau. Dat is best een pittig doel. Maar ik heb slechts twee kinderen die dat nog niet bereikt hebben en een deel is zelfs al verder." Lees het interview met Mandy en Dila >