Onze MR leden stellen zich voor

Peter Pluijmert Ouder
Peter's dochter Annabel gaat komend jaar naar groep 3. Hij is werkzaam als senior medewerker brandveiligheid bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en ervan overtuigd dat een school mede door ouders gedragen moet worden. Kinderen brengen er veel tijd door en horen op de juiste manier onderwijs te krijgen. Natuurlijk leren ze lezen, schrijven, rekenen... maar ze leren er ook normen en waarden. Dat pesten bijvoorbeeld nooit goed is en dat iedereen uniek is en dat ook mag zijn. Een mening hebben maar van de zijlijn blijven toekijken is niet zijn stijl. Vandaar zijn keuze voor de MR. Hij ziet er naar uit de van Brienenoordschool naar een hoger plan te trekken.
Machteld Bezemer Ouder Machteld (37 jaar) is moeder van Maud, Jet, Keet en Lenz. Twee van haar meiden zitten nu in de groepen twee en drie aan de Koninginneweg. Ze is al verbonden aan onze school sinds 2008 en kent hem dus goed. Jarenlang werkte ze als begeleidster in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Nu is ze actief met kinderwerk en wijkactiviteiten. Ze is oplossingsgericht, betrokken, sociaal en praktisch en hoopt als MR-lid een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de actuele (beleids-) ontwikkelingen zoals het onderwijsprogramma, de communicatie, de verbinding met de achterban en de identiteit van onze school.
Michelle Franken Ouder
Michelle Franken (30 jaar) is moeder van Luca en Amaya. In het dagelijks leven is ze werkzaam in de kinderopvang. Door zitting te nemen in de MR hoopt ze een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan alle ontwikkelingen op school. Ze vindt het erg belangrijk de kwaliteit op de van Brienenoordschool te behouden en waar mogelijk verder te verbeteren. Ook hecht ze er aan dat de samenwerking tussen ouders en leerkrachten goed en duidelijk verloopt.
Bianca Brouwer Ouder & Voorzitter Bianca Brouwer is de moeder van Giovanni (7b) en Justin (5a). In het dagelijks leven is zij werkzaam als pedagoog in de kinderopvang, in de functie van leidinggevende van een locatie in Rotterdam. Daarnaast werkt zij in dezelfde stichting als trainer en coördinator voor- en vroegschoolse educatie in de regio Rotterdam en Gouda. Via de MR hoopt zij een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen binnen de school en de samenwerking tussen ouders en leerkrachten, zodat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Yvette Klein Leerkracht Yvette werkt sinds 2001 op de van Brienenoordschool bij de groepen 1/2. Dit doet ze met ontzettend veel plezier. Inmiddels heeft ze haar studie kleuterspecialist afgerond en mag ze zichzelf specialist Jonge Kind noemen. Ze vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn en te blijven van het reilen en zeilen op onze school. Door zitting te nemen in de M.R. hoopt ze de stem van het personeel te kunnen laten horen en mee te praten over het te nemen beleid.
Marleen van der Knaap Leerkracht
Marleen werkt sinds 2003 op onze school en heeft sindsdien les gegeven in diverse groepen. Ze heeft gekozen voor een plek in de MR omdat ze zo een nog actievere rol kan hebben ten aanzien van de ontwikkelingen die de school doormaakt. Samen met de overige MR-leden toetst ze de plannen die gemaakt worden aan de geldende afspraken. En daar waar je als MR instemmingsrechten hebt kun je daadwerkelijk invloed uitoefenen op het beleid. Uiteindelijk allemaal met het doel te bouwen aan een goede school waar een ieder tot zijn recht kan komen.

Hester Oorbeek Leerkracht Hester is aan onze school verbonden sinds oktober 2015. Als relatieve nieuwkomer kan ze heel fris kijken naar alles wat er op school gebeurt. Ze vindt het erg belangrijk dat het personeel op een gestructureerde manier vertegenwoordigd wordt naar de directie. En andersom ook, dat de directie een klankbord heeft bij het vormgeven van het beleid en het maken van keuzes. Hoe ze hier een bijdrage aan wil leveren? Door transparantie na te streven, eenduidigheid over de visie te bereiken en positieve communicatie te bewerkstelligen. Als MR-lid wil ze de relatie tussen de directie en het personeel sterk maken. Dat zal de kwaliteit van het onderwijs op onze school ten goede komen.  
Mandy de Ruijter Leerkracht Mandy kwam in schooljaar 2012-2013 als juf naar onze school. Ze geeft het liefst rekenen en vindt het heerlijk om te zien als kinderen leuk met elkaar omgaan en elkaar helpen. Dat kinderen leren om hun best te doen. Dat vindt ze het allerbelangrijkst. Want alleen dan kunnen kinderen zich zo veel mogelijk binnen hun eigen capaciteiten ontwikkelen. Met haar positie in de MR hoopt ze aan de ontwikkeling van onze kinderen een extra bijdrage te kunnen leveren.