Goede zorg voor onze kinderen

Overblijven op school

Tussen de middag kan uw kind overblijven bij onze tussenschoolse opvang. Als overblijfteam proberen wij te zorgen voor een prettige sfeer, zodat de kinderen zich goed kunnen ontspannen. Overblijven is ten slotte vrije tijd! Lees meer >

Stichting Kinderopvang IJsselmonde

De leidsters van de BSO halen uw kind op bij ons op school. Zo komen ze altijd veilig op hun overblijf adres terecht. Ook wordt er voorschoolse opvang geboden. Lees meer >

Logopedie

Logopediepraktijk Beverwaard onderzoekt en behandelt kinderen en volwassenen met  diverse communicatieproblemen, zoals taalproblemen, uitspraakproblemen, stotteren, stemklachten en afwijkend mondgedrag. Lees meer >