Goede zorg voor onze kinderen

Overblijven op school

Tussen de middag kan uw kind overblijven bij onze tussenschoolse opvang. Als overblijfteam proberen wij te zorgen voor een prettige sfeer, zodat de kinderen zich goed kunnen ontspannen. Overblijven is ten slotte vrije tijd! Lees meer >

Buitenschoolse opvang

Onze buitenschoolse opvang wordt verzorgd door Stichting Kinderopvang IJsselmonde. De leidsters van de BSO halen uw kind op bij ons op school. Zo komen ze altijd veilig op hun overblijf adres terecht. Ook wordt er voorschoolse opvang geboden. Lees meer >

Logopedie

Logopediepraktijk Beverwaard onderzoekt en behandelt kinderen en volwassenen met  diverse communicatieproblemen, zoals taalproblemen, uitspraakproblemen, stotteren, stemklachten en afwijkend mondgedrag. Lees meer >

Peuteropvang

In de van Brienenoordschool vindt u ook een peuteropvang. Deze wordt verzorgd door de Stichting Peuterspeelzalen IJsselmonde. Samen met hen kunnen wij zorgdragen voor een doorgaande leer- ontwikkelingslijn voor 2- tot 12-jarigen. Lees meer >